TIETOSUOJASELOSTE
 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.
 
Laadittu 12.4.2018.
 

1. Rekisterinpitäjä

Novia Finland Oy

Isokatu 56

90100 Oulu

puh. +358 8 552 8800

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@noviafinland.fi

3. Rekisterin nimi

Novia Finland Oy / Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Novia Finland Oy:n työnhakijapotentiaalin kartoittaminen
  • Novia Finland Oy:n viestinnän, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen työnhakijatietojen perusteella

Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, ikä, puhelinnumero.
  • Henkilöiden itsensä antamat tiedot (esimerkiksi työhistoriasta, opiskelusta, kiinnostuksen kohteista)
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot
  • Novia Finland Oy:n verkkosivuilta kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Koostamme rekisterin meille saapuneiden työhakemusten tiedoista. Työhakemus voi saapua meille postitse, sähköpostitse, verkkosivujemme kautta tai erilaisten internetin työnhakuportaaleiden kautta. Tietoja ylläpidetään työnhakijakontaktoinnin yhteydessä manuaalisesti. Kontaktoidessamme henkilöitä puhelimitse, puhelut nauhoitetaan ja nauhoitteita säilytetään 3 kk. 

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä Novia Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. 

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilän on todistettava oma henkilöllisyytenstä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Tarkistuspyynnöt voi jättää Novia Finland Oy:n toimipisteeseen henkilökohtaisesti tai postitse.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Novia Finland Oy • Isokatu 56 • 90100 Oulu  • 085528800