TIETOSUOJASELOSTE
 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.
 
Laadittu 12.4.2018.
 

1. Rekisterinpitäjä

Novia Finland Oy

Isokatu 56

90100 Oulu

puh. +358 8 552 8800

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Lippo Mikola, lippo.mikola@noviafinland.fi

3. Rekisterin nimi

Novia Finland Oy / Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • Novia Finland Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden asiakasviestinnän, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella
 • Novia Finland Oy:n palvelujen kehittäminen

Voidaksemme toimittaa palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palveluiden toimittamisen vaatimissa rajoissa.  Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin, eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
 • IP-osoitetieto
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Novia Finland Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja ylläpidetään asiakaskontaktoinnin yhteydessä manuaalisesti. Kontakoidessamme henkilöitä puhelimitse, puhelut nauhoitetaan ja nauhoitteita säilytetään 12 kk. Henkilöiden antaessa itsestään tietoja www.noviafinland.fi -sivustolla tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä Novia Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotta palvelumme on mahdollisimman käyttäjäystävällistä ja laadukasta.

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilän on todistettava oma henkilöllisyytenstä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Tarkistuspyynnöt voi jättää Novia Finland Oy:n toimipisteeseen henkilökohtaisesti tai postitse.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Novia Finland Oy • Isokatu 56 • 90100 Oulu  • 085528800